Hoạt động gần đây

 • Gwangsan
  Gwangsan đã đăng chủ đề mới.
  Chính quyền các địa phương tiến hành thu lượm bạch quả (ngân hạnh) sớm, trước cả khi người dân khiếu nại quả này làm bốc mùi thối um phố...
  • Bạch quả.jpg
  • Ngân hạnh - hankuk vn.jpg
 • Bích Khoa
  추석 놀이 추석 무렵은 좋은 계절이고 풍요를 자랑하는 때이기에 마음이 유쾌하고 한가해서 여러 놀이를 한다. 사람들이 모여 농악을 치고 노래와 춤이 어울리게 된다. 농군들이 모여 그 해에 마을에서 농사를 잘 지은 집이나 부잣집을 찾아가면 술과...
 • Bích Khoa
  풍습 추석에는 한복을 입고 햅쌀로 빚은 송편과 여러 가지 햇과일·토란국 등 음식들을 장만하여 추수를 감사하는 차례를 지낸다. 또한 맛있는 음식을 이웃과 다정하게 나누어 먹으며 즐거운 하루를 보낸다. 아무리 가난하고 어렵게 사는 사람도 함께...
  • Trung thu Hàn Quốc - Hankuk.png
 • Bích Khoa
  Bích Khoa đã đăng chủ đề mới.
  추석(秋夕, Chuseok) 또는 한가위(Hangawi)는 음력 8월 15일에 치르는 행사로 설날과 더불어 한국의 주요 연휴이자 민족 최대의 명절이다. 추석은 농경사회였던 예로부터 지금까지 한국인에게 가장 중요한 연중 최대 명절이다...
  • Hồng mềm hay hồng cứng.png
 • Gwangsan
  Gwangsan đã đăng chủ đề mới.
  Một người dân Hàn Quốc mới đây khi leo núi Jiri (지리산) đã phát hiện được một gốc sâm mọc tự nhiên có giá trị lên tới 120triệu won. Cây...
  • FB_IMG_1695128404551.jpg
Bên trên