Gwangsan

Kênh thông tin, chia sẻ về công nghệ, điện thoại tại Hàn Quốc
https://hankuk.vn
Sinh nhật
Tháng hai 19
Website
https://hankuk.vn

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody likes you

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên